Odpust parafialny ku czci św. Rocha

W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać odpust ku czci patrona naszej parafii św. Rocha. Msze święte o godzinie 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Uroczysta suma odpustowa o godzinie 12:00. Sumie będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. prałat Ireneusz Wrzesiński.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w odpuście parafialnym, a na sumę zapraszam szczególnie asystę procesyjną i dziewczynki sypiące kwiatkami.

W czasie odpustu Koło Gospodyń Wiejskich z Ruszkowa będzie sprzedawać ciasta. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na zajęcia integracyjno-terapeutyczne dla dzieci.