Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont kościoła pw. św Doroty w Cieksynie