XXII Dzień Papieski

XXII Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie 16 października 2022 pod hasłem „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia. (https://dzielo.pl)

Zachęcamy do włączenia się do akcji wsparcia zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Można to zrobić składając ofiarę do puszek wolontariuszy, którzy pojawią się 16 października pod kościołami w Polsce. Akcje można także wesprzeć wysyłając SMS o treści "STYPENDIA" na nr 74 265 lub wpłacając środki na konto fundacji: 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582.